پاورپوینت تحلیل منظرشهری

پاورپوینت تحلیل منظر شهری

پاورپوینت تحلیل منظر شهری

این پاور پوینت شامل :

 • فهــــــــــرســـــــــــت :
 • تعریف و معرفی منظرشهری
 • ادراک در منظر شهری
 • مفهوم منظرشهری
 • زیرسیستم های منظرشهر
 • انواع منظرشهری برحسب نقش و مفهوم
 • سیر تحول زیباسازی منظر شهر
 • طراحـــی منظـــر در دوره باستـــــان
 • طراحــی منظـــر در دوره ی کلاسیـــسیســم
 • دوران آرمانگــــــرایــی و اصلــــاح شهـــــری
 • دوره فن گــــرایــــی شهـــری و توسعـــه طلبـــی
 • دوره ی جامع نگری و کلگرایی، ترقی خواهی و سلطه ی روش علمی
 • دوره ی فراینـد طراحـی، نسبیت گرایـــی
 • دوره ی طراحـی تعاملـی – ادراکـی – پایـــدار
 •  منظـــــر شهــــــری در پیـــــاده رو
 • تعاریف و مفاهیم
 • شاخص های مطلوبیت منظـــرشهــری مسیــر پیـــاده رو
 • عناصر منظــر شهــــری مسیـــر پیـــاده  ، که شامل 50 اسلاید متن همراه با عکس میباشد .

ویژگی اصلی مفهوم منظر شهری :

به عنوان یک پدیده «عینی – ذهنی» انسانی – کالبدی و یک ساختار اجتماعی – فضایی مطرح می گردد به عبارت دیگر منظر شهری پدیداری است که تنها از طریق تجربه انسانی و در تعامل میان انسان و محیط آشکار می شود. این مفهوم از مفهوم فضایی و سه بعدی کالبد فراتر رفته و با لحاظ گردیدن، بعد «معنا» یک تحول چارچوبی از پارادیم «فضا» به پارادیم «مکان» دانست. اگر گفته کریستن نوربرگ شوانتز را که «مکان فضایی است که معنایی بدان افزده شده باشد و وظیفه معماری متجسد نمودن معناست بپذیریم، در اینصورت وظیفه طراحانی را که در صدد خلق «منظر شهری» باشند، باید جستجو و کشف معانی تاریخی، طبیعی، فرهنگی در محیط شهری و عینیت بخشیدن به آنها در قالب های کالبدی و بصری تعریف نمود.

موضوع منظر شهری مقولهای دو بعدی به شمار میرود : از یک سو به مولفه های محسوس (و عمدتاٌ بصری) سازنده فضا می پردازد و از سوی دیگر به شرایط ذهنی فضا شامل ابعاد تاریخی، خاطره ای، هویتی و امثال آنها نظر می کند.

 

منظر شهری را می توان بر حسب نقش، مفهوم و سطح تکامل در یک طبقه بندی ۴ دسته ای تحت عناوین :

.1 منظر شهری آرایشی یا تزیینی

.2 منظر شهری عملکردگرا یا برنامه محور

.3منظر شهری ادراکی یا زمینه گرا

.4 و منظر شهری پایدار یا هوشمند گونه شناسی کرد.

5000 تومان – خرید
Users who purchased پاورپوینت تحلیل منظر شهری, also purchased:
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5 (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Loading...

نظر خود را بیان نمایید:

لطفا نظر خود را بنویسید.
لطفا نام خود را در این قسمت وارد نمایید.