وبلاگ انجمن علمی معماری چارسو

مفتخریم که صفحه رسمی انجمن علمی معماری چارسو را در وب سایت وزین تیرازیس دی ام راه اندازی کردیم.

امیدوارم این حرکت، گام های نو در ترقی و پیشرفت اهداف انجمن علمی معماری که ارتقا سطح کیفی تحصیل و یادگیری های خارج از برنامه میباشد نیز در بر داشته باشد.

 

انجمن علمی چارسو  با هسته ی اصلی معماری شروع  به  فعالیت کرده ، که هدف این انجمن را می توان در سه بند زیر به شرح آورد :

 الف: ایجاد زمینه مناسب برای شکوفایی استعدادها ، بر انگیختن خلاقیت علمی دانشجویان ، دانش آموختگان و بهره گیری از ایشان و تحقق فضای علمی دانشگاه

ب: افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت علمی جمعی

ج: حمایت از فعالیت های علمی دانشجویان و راهنمایی و هدایت دانشجویان در امر آموزش و پژوهش

 انجمن علمی چارسو سعی در ایجاد فضایی دارد که در آن بتوان ارتباط میان رشته ای (interdiciplinery_ conection ) را تقویت نموده و در کنار آن هر رشته به طور تخصصی باعث پیشرفت فضای علمی و هنری در محیط آکادمیک شود. با توجه به اینکه این چنین تشکل هایی مکانی برای تعامل دانشجویان وارتقاء سطح علمی آنهاست. این شیوه فکری به موازات اجتماع و انجام برنامه های علمی و دقیق مستلزم همکاری فرد با فرد و فرد با اجتماع است، انجمن ها می توانند حلقه اتصالی مابین این دو باشند.

[ratings]